Office for rent, Albertslund, Herstedvang, Denmark

Photo provided by Google Street View and may be imprecise:
GET MORE INFO ABOUT THE PREMISE
  • 530944
  • Office
  • 376 m2
  • 223,720 DKK
  • 270,720 EUR
  • 595 DKK/m2/year
  • 720 DKK/m2/year

NYHED: Indflytningsklart kontorlejemål på 2. sal

Præsentabelt kontorlejemål på 2. salen med en god blanding af lukkede og åbent kontor

Området:

Lejemålet er en del af Albertslund's eftertragtede erhvervskvarter, tæt på Nordre Ringvej, Roskildevej og motorvejsnettet, som hurtigt og let får dig til transporteret rundt i Storkøbenhavn, til indre by, Københavns Lufthavn mm.

[xxxxx] 10-14 blev bygget i årene 1987 og flere af ejendommens kontorlejemål gennemgik i 2018 en totalrenovering med moderne glasløsninger og grå/sorte gulvtæpper. Ejendommen er samlet på 20.013 m2 og er i dag udlejet til ca. 20 forskellige lejere, men med plads til flere.

Ejendommen har yderst præsentable indgangspartier for medarbejdere og gæster, fælles kantine og fuldt møblerede mødelokaler med tv-skærme, som lejerne efter aftale kan gøre brug af.

Lejemålet:

Lejemålet er beliggende 2. sal, og tilgås via fælles præsentabelt indgangsparti med de andre lejere i opgangen. Herfra kan man tage trappe eller elevator til 2. sal. Lejemålet har en lang fordelingsgang som fører ind til 2 toiletter, tekøkken, 5 aflukkede kontorer/mødelokaler og et storrumskontor nede for enden.

Der er ligeledes kantine tilknyttet, samt 3 fælles mødelokaler med tv-skærme, som er en del af pakken og gratis at anvende.

Parkerings- og trafikforhold:

Der er omkring ejendommen ca. 200 gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Der går ligeledes en Bus 143 få hundrede meter fra adressen, der ca. hvert 20. minut kører mellem Ballerup St. - Vallensbæk St.

Størrelse:

Lejemålet udgør 376 m2.

Leje:

Kr. 18.643,33, svarende til kr. 595,00 pr. m2, med tillæg af aconto drifts- og varmeudgifter.

Regulering af leje:

Basislejen reguleres årligt, pr. 1. januar, med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 2%, første gang pr. 1. januar 2023.

Depositum:

Der beregnes et depositum svarende til 6 måneder, af den til enhver tid værende basisleje. Depositum står til sikkerhed for lejeres overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt. Herunder betaling af drifts- og varmebidrag m.m.

El:

Der er separat el-måler til alle lejemål.

Varme:

Der udarbejdes årligt (kalenderåret) et varmeregnskab, som fordeler varmeudgifterne på alle lejemål.

Lejer opkræves aconto varmebidrag svarende til kr. 99,81 pr. m2

Driftsudgifter:

Lejer betaler en forholdsmæssig andel af ejendommens driftsudgifter, ejendomsskatter og –afgifter, forsikring, vandforbrug, renovation, fælles el-forbrug, ejendomsservice/vicevært, snerydning, renholdelse og vedligeholdelse af udvendige arealer, herunder service og vedligeholdelse af installationer, elevatorer, fællesrum, samt udarbejdelse af regnskaber for drifts- og fællesudgifter og administration m.m.

Lejer opkræves aconto driftsbidrag svarende til kr. 125,42 pr. m2.

Moms:

Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse:

Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.

Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Energimærke:

Ejendommen er pr. 4. april 2013 gennemgået og har af Energistyrelsen fået Energimærket ”C”.

Opsigelse:

I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten forhandles mellem Lejer til Udlejer en uopsigelig lejeperiode, hvorefter lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel.

Indflytning:

Efter aftale.